Κατηγορία

Λογική ανάλυση

Πώς να κάνετε λογική ανάλυση

Λογική ανάλυση: ένας πρακτικός οδηγός για το πώς να κάνετε λογική ανάλυση και τον τρόπο προσδιορισμού των στοιχείων της φράσης: θέμα, πρόβατο, συμπληρώματα.

Λογική ανάλυση: τα συμπληρώματα

Συμπληρώματα στη λογική ανάλυση: πώς να τα εντοπίσετε και να τα διακρίνετε, εδώ είναι ο πλήρης κατάλογος όλων των άμεσων και έμμεσων συμπληρωμάτων και των ερωτήσεων που απαντούν.

Λογική ανάλυση: πίνακας συμπληρωμάτων

Πίνακας συμπληρωματικών στοιχείων: ένας χρήσιμος πόρος για την ορθή εκτέλεση της λογικής ανάλυσης, με τον κατάλληλο προσδιορισμό των άμεσων και έμμεσων συμπληρωμάτων.